Hovslageri

Hur vet jag om min hovslagare är utbildad?

En hovslagare kan vara utbildad utan att vara medlem i Svenska Hovslagareföreningen.

Vad ska jag tänka på när jag väljer ny hovslagare?

Fråga denne om den är utbildad och om den är ansvarsförsäkrad.

Vad händer om din häst skadas av en hovslagare som inte är ansvarsförsäkrad?

Tidigare var hästägaren ansvarig när hovslagaren skodde men sedan ett par år tillbaka är hovslagaren alltid ansvarig för sitt arbete. Om din häst skadas i samband med skoning kan du få ersättning för uppkomna kostnader genom hovslagarens ansvarsförsäkring. Försäkringsbolaget gör en oberoende utredning om vem som bär ansvaret för händelsen. Om hovslagaren kan hållas ansvarig betalas pengar ut till hästägaren.

Som hästägare är det vanskligt att anlita en hovslagare utan försäkring. Om något händer och kostnaden för skadan blir stor kan det vara svårt att kräva ersättning från sin hovslagare. Det kan bli en lång och dyr process med domstol om hovslagaren inte kan eller vill betala. Har du en ansvarsförsäkrad hovslagare skulle en sådan process istället gå via försäkringsbolaget.